Sinds ANBI1-1-2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer van stichting De Brug is: 800705427

KvK Gooi- en Eemland 41189951, Postbus 10318, 1301 AH Almere, tel. 038-5248600

 

De reiskosten naar Cambodja door de directie (2 of 3 keer per jaar) worden door de stichting vergoed. De verbijfskosten worden door de directieleden zelf betaald. Deze bezoeken zijn nodig om projecten en boekhouding te controleren, nieuwe plannen te bestuderen, contacten te leggen met bestuur en vrijwilligers en andere hulporganisaties. Wanneer bestuursleden of adviseurs naar Cambodja reizen worden reis-en verblijfskosten door hen zelf betaald. Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, bijeenkomsten donateurs, promotie bijeenkomsten enz. worden niet gedeclareerd, maar worden door directie en bestuursleden zelf betaald.
Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld ten huize van de directie (Capellastraat 34, Hardenberg) of wanneer nodig ten huize van andere bestuursleden. Kantoor werkzaamheden (uitgevoerd door de directie) bestaan uit administratie donateurs, giften, boekhouding, contacten met en rapportage naar donateurs en onderhoud contacten met onze zuster organisatie Spie-en in Cambodja.
Maandelijkse werkzaamheden directie :
 • Contacten met Cambodja
  Donateurs contacten/registratie
  Budget controle op projecten in Cambodja
  Maken van project voorstellen
  Website mutaties aanbrengen
Jaarlijkse werkzaamheden :
 • 6-8 x bestuursvergaderingen (bestuur/directie)
  2-3 x werkbezoeken van 3 tot 7 weken naar Cambodja (directie)
  4-6 x promotie bijeenkomsten (directie)
  1 x Jaarverslag  (bestuur/directie)
  1 x Jaarrekening (penningmeester)
  2-3 x nieuwsbrieven voor donateurs (directie)

 

Pin It on Pinterest