Schoon drinkwater

Een van de grootste problemen in de werkgebieden van De Brug/Spie-en is nog steeds schoon drinkwater. Lang niet overal zijn waterputten. Mensen moeten hun water halen uit poelen en plassen. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen, vooral ouderen en jonge kinderen, diarree krijgen. Met  alle gevolgen van dien, zoals een verhoogd sterftecijfer.  Het grondwater is evenmin altijd van goede kwaliteit. Door te veel kalk in het water kunnen mensen last krijgen van nierstenen. In die gebieden moet naar andere oplossingen worden gezocht. Bijvoorbeeld het graven van een watervijver, waarin regenwater kan worden opgevangen. Arme gezinnen in zulke gebieden krijgen een waterfilter, zodat het water uit de vijver gefilterd kan worden.

Plannen 2019-2025….
Het probleem van verontreinigd drinkwater blijft de komende jaren aandacht vragen . Het is raakt niet alleen de allerarmsten. Daarom richten we ons ook op voorlichting aan de gehele lokale bevolking. Steeds meer mensen zijn in staat zijn zelf de kosten van putten of filters te betalen. Voor de allerarmsten moeten we echter bijspringen.
Financieel: Er zal ook na 2019 geld nodig blijven om de allerarmsten te helpen aan schoon drinkwater te komen. De anderen zullen dit zelf of in samenwerking met Spie-en moeten regelen. Een goede drinkwatervoorziening is ook erg belangrijk voor de volksgezondheid.

In veel gevallen kan er een waterput gegraven worden waarin ringen van cement worden neergelaten, zodat er een ringput ontstaat. Hieruit kan met een emmer water worden gehaald. Doordat meerdere gezinnen (soms zelfs meer dan één dorp) gebruik maken van zo’n put, wordt er steeds nieuw water aangevoerd, zodat het water van goede kwaliteit blijft. In gevallen waar het water dieper zit, wordt er een pomp op de put geplaatst. De werkwijze is dat Spie-en het materiaal levert en de dorpelingen zorgen dat de put gegraven wordt. Maar het komt ook voor dat het drinkwater van slechte kwaliteit is, bijvoorbeeld omdat er arsenicum in het grondwater zit. Dat is soms het geval langs de Mekong Rivier in onze werkgebieden in de provincie Kompong Cham. In onze andere provincie Takeo bevat het grondwater soms veel kalk, waardoor mensen last kunnen krijgen van bijvoorbeeld nierstenen. In die gevallen kijken we of er ergens een watervijver kan worden gegraven, waarin het regenwater kan worden opgevangen.

In gebieden waar geen putten kunnen worden gegraven bieden waterfilters een goede oplossing. Zo’n filter bestaat uit een plastic emmer met een deksel en een kraantje onderaan. In de emmer hangt een keramische binnenpot waar een soort zilverlaagje is meegebakken, die vuil water filtert tot schoon verantwoord drinkwater.  In de afgelopen jaren hebben we al duizenden waterfilters uitgedeeld aan arme gezinnen in gebieden waar geen schoon drinkwater is. Ook aan de nieuw te bouwen Spie-en scholen geven we een filter per klaslokaal. De filters worden voorzien van een datum van uitgifte en het Spie-en logo. Ze worden gemaakt in Cambodja en kosten omgerekend € 17 per stuk. Na twee jaar moet de keramische binnenpot worden vervangen. Van elk gezin (waar mogelijk) wordt een eigen bijdrage van 5 dollar gevraagd.

Pin It on Pinterest