Nieuwsbrief nummer 100
Bijzonder dat u vandaag Nieuwsbrief nummer 100 onder ogen krijgt. In de afgelopen dertig jaar zijn
er soms 3, 4, of 5 nieuwsbrieven per jaar verschenen. De eerste jaren in drukvorm en dan werd het
per post verstuurd. Inmiddels zijn we al een aantal jaren overgegaan op verzending per e-mail en
publicatie op de website. Al die jaren ging het werk in Cambodja door en werd u op de hoogte
gebracht van het werk wat daar mocht gebeuren dankzij uw steun.
Heel veel dank daarvoor, dank voor het lezen, het financieel ondersteunen, het bidden voor het werk
onder de allerarmsten in dit mooie land in Zuidoost-Azië.
Op de drempel van het jaar 2023 naar het nieuwe jaar 2024 Nieuwsbrief nummer 100. Geen
verhalen over Kerst of Nieuwjaar. In Cambodja wordt alleen het echte Kerstfeest gevierd onder de
100.000 christenen in het land. De commercie rondom kerst heeft wel zijn intrede gedaan. In de
steden zie je dan ook wel kerstdecoratie hangen in de winkelcentra. Nieuwjaar wordt niet gevierd,
het Khmer Nieuwjaar is in april, dan worden fabrieken gesloten en ligt het openbare leven stil voor
drie dagen.  Lees hier de hele nieuwsbrief

Pin It on Pinterest