Van de voorzitter:
Bij het schrijven van het jaarverslag over 2018 overheerst dankbaarheid dat het werk in Nederland en in Cambodja op een goede wijze mocht doorgaan. Ik ben God dankbaar dat onder zijn zegen veel werk verzet kon worden.
Als ik terugkijk op het laatste jaar dan zie ik het als een mooi overgangsjaar in de geschiedenis van Stichting de Brug. In 2017 mocht dankbaar het jubileum worden gevierd. Een jaar waarin ook veel werd teruggekeken en er mooie ontmoetingen waren in Cambodja en ook in Nederland.
2018 werd een jaar van veranderingen en veel vooruitkijken. Een nieuw bestuur mocht aantreden. Het voormalige bestuur heeft eind 2017 afscheid genomen, veel werk was verzet in de afgelopen jaren en er was een goede basis gelegd waarmee het nieuwe bestuur op eigen wijze verder kan gaan. Dank aan alle bestuursleden die de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan Stichting de Brug.
Het jaar 2018 begon met het vormen van een nieuw bestuur en het is bijzonder om te merken dat er bekendheid en enthousiasme is voor Stichting De Brug. Vijf mensen konden worden benaderd en alle vijf hebben zij na ampele overweging besloten om zitting te nemen in het bestuur. Tijdens het jaar 2018 kwam het bestuur langzamerhand op sterkte en door de stukken uit het archief te lezen, kon een goed beeld worden gevormd waar we als Stichting staan, en zo konden we ook nadenken over de toekomst. Dat gebeurde in reguliere vergaderingen en een speciale ontmoetingsdag/brainstorm dag waarin we elkaar als bestuur en het directie-echtpaar Beja en Frits Weitkamp beter hebben leren kennen. Ook hebben wij gedroomd/nagedacht over waar willen we staan over vijf jaar. Wat is dan nog de verantwoordelijkheid van de Brug en wat kan dan de verantwoordelijkheid zijn van Spien in Cambodja. Uitdagende vragen en gedachten die naarmate de tijd vordert ook vorm moeten gaan krijgen in concrete antwoorden. Lees het hele verslag: Jaarverslag 2018

Pin It on Pinterest