Door onder andere het jubileum en de voortgang van het werk in Cambodja zijn de afgelopen jaren intensief geweest voor zowel het bestuur als de directie van De Brug. In die periode zijn ook verschillen van inzicht over de taakverdeling en het te voeren beleid naar voren gekomen. Het bestuur heeft besloten dat het beter zou zijn als er een nieuw bestuur zou aantreden om samen met de directie een nieuw en werkbaar evenwicht te vinden in de samenwerking, invulling te geven aan noodzakelijke veranderingen in de organisatie in Cambodja voor de verzelfstandiging en het tijdig maatregelen nemen voor de opvolging van de directie.
Bestuur en directie zijn erin geslaagd om twee nieuwe bestuursleden te vinden. Als voorzitter is benoemd Gerrit Bril uit Hilversum (directeur Arab Vision International)  en als penningmeester Albert ter Burg uit Hardenberg (Financieel adviseur). Samen met hen wordt verder gezocht naar nog meer kandidaten voor het bestuur.
​Wij vertrouwen erop dat met deze stap het werk van stichting De Brug wordt gediend en zien terug op een enerverende periode waarin een bijdrage kon worden geleverd aan de hulp voor de allerarmsten in Cambodja.
We beseffen dat het nieuwe bestuur en de directie de zegen van de Here nodig hebben om ook in de toekomst tot zegen te kunnen zijn voor onze doelgroep in Cambodja.

Bestuur en directie stichting De Brug

We zeggen Ina van Uffelen, Koos Koster, Henk Dorgelo en Rens Reedeker dank voor het meedenken in de afgelopen jaren en in het bijzonder in het jubileumjaar. 

​Directie Stichting De Brug, Beja en Frits Weitkamp

Pin It on Pinterest