Cambodja heeft veel last van hoog water en overstromingen. Hierdoor zijn veel gebieden ondergelopen en kan de grond niet worden bewerkt.

Omdat er op het platteland veel dagloners zijn en werken op het land,  hebben veel gezinnen te kampen met lage of geen inkomsten.
Geen inkomsten betekent in veel gevallen geen eten omdat de armsten geen enkele buffer hebben.
Spien krijgt via haar vrijwilligers momenteel veel meer aanvragen om te helpen door rijst uit te delen aan gezinnen die niets meer te eten hebben. Stichting de Brug heeft extra hulp toegezegd uit onze reserves.
Als u ook wilt helpen, dan kunt u een bijdrage overmaken naar NL16 ABNA 0406472661 onder vermelding “hulp overstroming 2018”.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Pin It on Pinterest