Projectplan:     Jubileumproject “Huizen voor arme gezinnen”

In de rurale gebieden is nog veel schrijnende armoede. Er zijn veel weduwen of alleenstaande moeders met kinderen. Sommigen kunnen bij familieleden in wonen, anderen hebben geen andere keus dan onder een afdakje of zelfs een plastic zeiltje te verblijven. Met name in het regenseizoen is dit een groot probleem.

De oorzaak is divers. Er zijn veel aidspatiënten die al hun geld en goed hebben uitgegeven aan medicijnen, die niet helpen. Pas als ze helemaal wanhopig zijn durven ze hulp te vragen.

Vaak wonen ze achterin een dorp, weggestopt, want aidspatiënten worden ook in Cambodja gediscrimineerd.

Ook zijn er veel alleenstaande vrouwen waarvan de man er vandoor is gegaan. Ze gaan werken in Thailand en laten nooit meer iets van zich horen. Vrouwen staan dan alleen voor de zorg voor hun gezin.
Spie-en/De Brug wil deze kwetsbare groep, met veel jonge kinderen, een helpende hand toesteken.

Een nieuw huis betekent voor een arm gezin een kans op een nieuw leven. Ze horen er weer bij. Ze hebben een dak boven hun hoofd, een eigen plekje op de wereld. En een veilige en gezonde plaats voor kinderen om op te groeien. Alleen gezinnen die een zogenaamde ‘armoedekaart’ hebben, komen in aanmerking voor hulp van Spie-en. Deze kaart wordt uitgegeven door de regering en geeft recht op basis gezondheidszorg.

Maar een nieuw huis is natuurlijk niet genoeg om van te leven. Als mensen arm zijn krijgen ze hulp van Spie-en, in de vorm van rijst (altijd tijdelijk), en tegelijkertijd we naar mogelijkheden om hen een inkomen te bieden.

Maar rijst is niet genoeg, daarom geven we bij een nieuw huis ook zaaigoed, tuingereedschap en spullen om een omheining te maken, zodat ze een groentetuintje kunnen aanleggen en onderhouden. Ook voor schoon drinkwater wordt gezocht. Gekeken wordt wat er al aanwezig is in het dorp, er zal een put worden gegraven als deze ontbreekt. Of er worden waterfilters uitgedeeld.

Hieraan voorafgaand zal er door de Spie-en vrijwilligers voorlichting worden gegeven aan de dorpelingen en het betreffende gezin over het aanleggen en onderhouden van een groentetuin.

Ieder jaar bouwen we 70 huizen in onze beide werkprovincies Kompong Cham en Takeo. Omdat Spie-en/De Brug in 2017 het 25-jarig bestaan viert willen we in deze elk van deze beide gebieden nog eens 25 extra huizen bouwen. Dat brengt het totaal aantal te bouwen huizen voor volgend jaar op 120.

Voor de huizen voor het jubileumproject is een totaal bedrag van € 75.000 nodig.

Uw gift is welkom op de ABN bank : NL16 ABNA 0406472661

Kostenoverzicht voor één huis
Materiaal voor huis € 1.300,00
Zaaigoed/tuingereedschap € 100,00
Waterput/waterfilter € 100,00
Totaal € 1.500,00
   

 

Pin It on Pinterest