Corona in Cambodja (geschreven door Gerjan Lennips)

Graag wil ik u in deze bijzondere tijden informeren over de corona-situatie in Cambodja en hoe we daar als Spien mee omgaan.

De invloed van het corona-virus op de Cambodjaanse samenleving is groot. Door beperkte import uit China en krimpende vraag uit het Westen heeft de kledingindustrie het zwaar en dreigen fabriekswerkers hun banen te verliezen. Arbeidsmigranten keren massaal terug uit Thailand, vaak zonder getest te zijn op corona. Inmiddels staat de teller op 109 door de overheid bevestigde gevallen. Het ministerie van volksgezondheid meldt dat er geen doden bekend zijn.

Waar vluchten met China en zelfs directe vluchten met Wuhan, bron van de eerste corona-besmettingen, gedurende lange tijd zijn doorgegaan, is sinds vorige week de situatie drastisch veranderd. Reizigers uit bepaalde landen zijn niet langer welkom, de scholen zijn gesloten en hetzelfde geldt voor musea, bioscopen en religieuze bijeenkomsten. De stijgende voedselprijzen weerhouden Cambodjanen er niet van om de markt te bezoeken. Restaurants en winkels zijn gesloten, en weren in het bijzonder expats uit Australië, Europa en de Verenigde Staten aangezien zij worden gezien als dé bron van het corona-virus.

De grootste angst is een massale uitbraak omdat de gezondheidszorg daar niet op berekend is. Voor de meest kwetsbaren is dit met name een risico, we maken ons de meeste zorgen om de allerarmsten. Vaak leven zij bij de dag en nu hun inkomsten dreigen weg te vallen bestaat het risico om nog verder in de problemen te komen. Ze beschikken over een zeer beperkte voorraad aan levensmiddelen en hebben geen buffer om een tijd zonder inkomsten te overbruggen, waardoor thuisblijven en afstand houden geen optie is. Omdat ze vaak dicht op elkaar wonen en stromend water ook vaak ontbreekt, is het bijna onmogelijk om de hygiënevoorschriften op te volgen.

Als we naar de cijfers kijken lijkt het nog mee te vallen, maar de situatie is onzeker en er wordt bijna niet getest. Tot nu toe zijn er zo’n 5.800 testen uitgevoerd. In de gebieden waar wij projecten hebben zijn nog geen infecties gemeld, op één commune na. Vanuit China is inmiddels een medisch team gearriveerd in Cambodja om verspreiding van het virus onder controle te houden. Ook heeft China beschermingsmiddelen en uitrusting gedoneerd. In de komende maanden moet blijken hoe en of de pandemie verder van invloed zal zijn op de voortgang van de projecten en het alledaagse leven in Cambodja.

Vanuit de overheid, het ministerie van volksgezondheid in samenwerking met internationale organisaties en telecombedrijven beginnen voorlichtingscampagnes op gang te komen. Zo worden er gezondheidswaarschuwingen afgespeeld tijdens de wachttoon en sms-berichten verspreid. Ook komt de informatievoorziening via de lokale overheid op gang. De overheid heeft gratis gezondheidszorg voor corona-patiënten toegezegd. Zoals altijd is Facebook het belangrijkste online medium in Cambodja, en het ministerie van volksgezondheid heeft een actieve pagina van waar actief informatie verspreid wordt (https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia). Gisteren is een wet aangenomen die het uitroepen van de noodtoestand mogelijk gemaakt. De minister-president heeft aangegeven daar alleen in het uiterste geval gebruik van te zullen maken.

Om gehoor te geven aan de oproep van de overheid om niet samen te komen, afstand te bewaren en verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, heeft Spien besloten om voorlopig alle bijeenkomsten en de projectbezoeken tot nadere berichtgeving te stoppen. Maar ons werk gaat door, zowel op kantoor als in het veld. Onze lokale vrijwilligers en leidinggevenden in het veld wonen daadwerkelijk in de communes waar Spien actief is. Daarom blijven ze ook nu aanwezig in de gemeenschappen waar we werkzaam zijn. Ze doen hun best om informatie over het coronavirus en de te nemen voorzorgsmaatregelen te verspreiden en houden ons op de hoogte van de situatie in het veld. Binnen Spien hebben we besproken om handzeep en desinfectiemateriaal in onze werkgebieden te verspreiden, maar voorraden zijn inmiddels verdwenen en ook lijken lokale overheden de situatie vooralsnog aan te kunnen. We houden zo goed als mogelijk contact met onze mensen in het veld, gelukkig heeft tegenwoordig nagenoeg ieder huishouden een smartphone en internetverbinding wat ontzettend bijdraagt aan de communicatie en verspreiding van informatie.

Vanuit onze achterban en donateurs krijgen we veel lieve reacties en bereidwilligheid tot hulp waarvoor dank, we voelen ons daardoor gesteund. De noodzaak van ons werk is weer heel duidelijk geworden. We moeten als internationale gemeenschap ervoor zorgen dat de lasten niet op de zwakste schouders terecht komen, dat geldt altijd maar in het bijzonder nu. We vragen u ons te blijven ondersteunen om de allerarmsten op het platteland van Cambodja te helpen, bijvoorbeeld met een huis of toegang tot stromend water.

Nog een aantal interessante artikelen ter verdieping:

Door problemen met toelevering van materialen vanuit China in de afgelopen maanden en de instortende vraag in het westen gaat het niet goed met de kledingindustrie en dreigen fabriekswerkers hun banen te verliezen:

https://southeastasiaglobe.com/cambodian-economy-covid-19/

 

Over de massale terugkeer van arbeidsmigranten uit Thailand en het gebrek aan controle daarop:

https://www.voacambodia.com/a/5344353.html

 

Een oproep om corona-gerelateerde discriminatie tegen kwetsbare groepen en buitenlanders tegen te gaan:

https://www.hrw.org/news/2020/03/30/cambodia-fight-discrimination-amid-pandemic

 

Over het wetsvoorstel wat het uitroepen van de noodtoestand mogelijk maakt (inmiddels is de wet aangenomen):

https://vodenglish.news/amid-outbreak-hun-sen-weighs-state-of-emergency-declaration/

 

We hopen en bidden dat de situatie mag verbeteren en dat met de juiste maatregelen mensen beschermd mogen worden. Wij vertrouwen op onze God, dat hij de wereld nabij zal zijn. Van Hem komt onze hulp.

 

Pin It on Pinterest