Jubileumjaar

Dit jaarverslag gaat over een bijzonder jaar, ook over een jaar met tegenstellingen. We mochten op velerlei wijzen het 25-jarig jubileum van de stichtingen vieren. Dankbaar hebben we er bij stil gestaan dat Diny van Bruggen 25 jaar geleden gedreven door de liefde van en voor haar Heer mocht starten met de hulpverlening aan het door rampzalige regimes geteisterd Cambodja.

Maar ook werden we opgeschrikt door de ziekte van Frits. Het bepaalde ons erbij dat we kwetsbare mensen zijn. Dankbaar mogen we nu zeggen dat de medische behandelingen wonderlijk gezegend zijn en dat de medische vooruitzichten goed zijn.

Niet alleen werd er aandacht besteed aan het jubileum, ook in 2017 is de hulpverlening gewoon doorgegaan. Het “normale” jaarplan was vergelijkbaar met andere jaren en daarnaast werden er voor het jubileumproject nog extra inspanningen geleverd. We zien dan ook in dankbaarheid terug op een bijzonder jaar.

Dat alles heeft veel gevraagd van de hele organisatie en we zijn zeer dankbaar dat het allemaal op goede wijze is verlopen. We zien daarin de trouw van onze Hemelse Vader, die de middelen en de kracht gaf om het allemaal te realiseren.

 

Korte terugblik op 2017

Hoewel er al veel geschreven is in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven en dagboeken en ook op de website willen we graag nog enkele hoogtepunten uit het jubileumjaar memoreren.

Lees het hele verslag : Jaarverslag 2017

 

Pin It on Pinterest