Het College van Diakenen in de Protestantse Gemeente in Haarlem zet hun extra rendement op het eigen vermogen in voor diaconale doelen. Dit jaar werd gekozen voor een project van Stichting De Brug. De donatie bedroeg maar liefst € 20.000!
Dit bedrag zal worden besteed aan de bouw van 15 dorpshuizen voor arme gezinnen en ook zullen er aan 35 gezinnen waterfilters voor worden uitgedeeld, zodat zij toegang krijgen tot schoon drinkwater.
Een prachtig doel, met name nu de woningnood door de wateroverlast zo groot geworden is.

Pin It on Pinterest