Wezenzorg

Vooral vanwege hiv/aids, maar ook door andere ziekten of ongelukken waarbij ouders om het leven komen, worden kinderen wees. Voor al deze kinderen wil Spie-en zorg dragen. Zo mogelijk nog tijdens het leven van de ouder(s) zoekt Spie-en een pleeggezin voor de kinderen. In veel gevallen zijn de de grootouders. Zij zijn blij om hun kleinkinderen bij zich te hebben, die later weer voor hen kunnen zorgen. Een ander voordeel is ook dat weeskinderen opgroeien in een dorpssituatie en in een ‘normaal’ gezin. Dit in tegenstelling tot weeshuizen waar kinderen het moeilijk krijgen als ze op hun 18e levensjaar het weeshuis moeten verlaten en niet weten hoe zich te handhaven in de maatschappij.

Plannen 2016-2025
Ons wezen programma heeft de afgelopen jaren goed gewerkt. We konden veel pleegouders helpen om de kinderen te voeden en naar school te laten gaan. Het aantal weeskinderen is flink afgenomen omdat er minder ouders sterven aan aids. Veel gezinnen hebben nu de extra hulp niet meer nodig omdat ze niet meer extreem arm zijn.  We zullen dit programma de komende 10 jaar overeind houden. We zullen ook steeds meer kijken naar arme gezinnen met kinderen, gehandicapten of zieken.
Financieel: De  financiële middelen die nodig zijn zullen in de komende jaren waarschijnlijk nog flink dalen.
Na 2025: Dit project zal op den duur kunnen worden ondergebracht onder “Armen en ziekenzorg”. We verwachten dat er over 10 jaar niet een apart programma voor weeskinderen meer nodig zal zijn.

Spie-en trekt zich het lot van weeskinderen aan. Nog tijdens het leven van de ouder(s) zoekt Spie-en samen met hen en het dorpshoofd een pleeggezin voor de kinderen. In veel gevallen zijn dat de grootouders, wanneer die nog in staat zijn om voor hen te zorgen. Is dat niet het geval, dan kan ook een ander familielid hun neefje of nichtje in huis nemen. En in het uiterste geval wordt er een pleeggezin gezocht die het kind opneemt in huis. Het neemt de grootste zorg van de ouders weg, nl. wat gebeurt er met mijn kinderen als ik er niet meer ben?
Om dit alles mogelijk te maken belooft Spie-en het kind en één pleegouder maandelijks rijst te geven, 10 kg voor een kind, 15 kg voor één pleegouder. Ook krijgt het kind twee keer per jaar schoolkleren, schriften en pennen. Een weeskind die naar het voortgezet onderwijs gaat en meer dan 3 km van school woont, krijgt een tweedehands fiets. Het pleeggezin belooft, in de eerste plaats, het kind liefde te geven, het te verzorgen als hun eigen kind, naar school te laten gaan, enz. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst, dat wordt ondertekend door het dorpshoofd, schoolhoofd, pleegouders en Spie-en.

Niet alle pleegouders met weeskinderen behoren tot de armste groepen. Daarom hanteert Spie-en vanaf 2015 de armoedekaart. Deze kaart wordt door de lokale overheid verstrekt aan de allerarmste gezinnen. Het geeft toegang tot basis gezondheidszorg. Pleegouders en weeskinderen die zo’n kaart kunnen laten zien kunnen hulp van Spie-en krijgen. Eerst zal worden gekeken of een gezin in aanmerking kan komen voor een microkrediet, zodat ze zelf aan de slag kunnen gaan en zelfredzaam worden.
Als dat niet mogelijk is, zal worden gekeken of er voedsel moet worden verstrekt voor een bepaalde periode. Op deze manier kunnen ook de behoeftige buren van een pleeggezin met weeskinderen worden geholpen.

Een beroepsopleiding voor jongeren is heel belangrijk. Nu gaan veel jongeren als ze van school zijn werken in de vele megafabrieken. De arbeidsomstandigheden zijn lang niet altijd optimaal en de lonen zijn laag. Er werken veel meisjes en jonge vrouwen, die rond hun 30e levensjaar ontslag krijgen. Ze hebben dan niet een beroep geleerd en kunnen nergens werk vinden. Daarom bieden we deze jongeren de mogelijkheid om een beroep te leren in de vorm van een stage.

Centraal staat dat Spie-en meer kansarme jongeren een beroep wil laten leren. Daarom is een onderzoek ingesteld om te bekijken op welke wijze Spie-en haar beroepsopleidingenprogramma verder kon ontwikkelen zodat meer kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen echte nieuwe mogelijkheden naar voren zijn gekomen in onze werkgebieden op het platteland. Leerwerkbedrijven zijn misschien een oplossing, maar de studenten in ons gebied wonen te ver uit elkaar. De opleidingen die we nu verzorgen sluiten goed aan bij de omgeving waar de mensen leven. Willen studenten meer, dan kunnen we ze doorverwijzen naar de technische school van Don Bosco in Phnom Penh en naar de hotelschool in Sihanoukville.

Plannen 2016-2025

Dit onderdeel vinden zowel Spie-en als de Brug erg belangrijk. Toch is het moeilijk om genoeg studenten hiervoor warm te krijgen. Al jaren zijn er naar ons inzicht te weinig studenten die een opleiding willen volgen. Ondanks workshops en succesverhalen kiest men steeds vaker voor een baan in de fabriek. We zullen dit de komende jaren blijven promoten.

Financieel: We denken dat de financiële middelen die nodig zijn gelijk blijven of afnemen in de komende 10 jaar.

Na 2025: In de toekomst misschien wel over laten aan organisaties die daarin gespecialiseerd zijn.

Een aantal keren per jaar organiseert Spie-en workshops voor jongeren die de school verlaten. Tijdens deze bijeenkomsten worden ze op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om te kiezen voor een beroepsopleiding.  Enkele leerlingen die een beroepsopleiding succesvol afgesloten hebben delen hun ervaring. De leerlingen benadrukken het belang van een opleiding en vertellen over de vaardigheden die ze hebben opgedaan binnen hun beroepsopleiding.

Jongeren van 18 jaar en ouder komen hiervoor in aanmerking. Een beroepsopleiding vindt volledig plaats binnen een onderneming en duurt zes maanden tot een jaar. Leerlingen werken gedurende die periode onder begeleiding mee binnen het bedrijf en leren al doende een beroep. Voorbeelden van beroepsopleidingen die op dit moment aangeboden worden zijn bromfietsmonteur, schoonheidsspecialiste, goudsmit, naaister enz.

Pin It on Pinterest