Irrigatie projecten

In de werkgebieden waar wij werken zijn heel veel mensen afhankelijk van de rijstbouw. Dit is vaak hun belangrijkste bron van inkomsten. Omdat rijst in water groeit kan het alleen in het regenseizoen verbouwd worden. In het droge seizoen moeten de boeren vaak naar de grote stad om geld te verdienen voor hun gezin. Velen van hen komen na maanden, zonder het te weten, met een hiv-besmetting terug bij hun gezin, en na jaren blijkt dat zowel vader als moeder aids krijgt en sterft. Hun kinderen blijven als wezen achter.

Door irrigatie projecten te realiseren verminderen we de noodzaak dat boeren geld moeten bijverdienen in de stad. Door ook water beschikbaar te hebben in het droge seizoen, kunnen boeren een tweede oogst binnenhalen. Op deze manier hebben ze een beter inkomen en is er geen noodzaak om elders bij te verdienen. Er zijn veel succes verhalen sinds we deze projecten zijn begonnen.

Plannen 2016-2025

Irrigatie projecten hebben de afgelopen jaren veel extra inkomsten voor de boeren opgeleverd. Veel gezinnen hebben er voordeel van gehad en er moest worden gespaard voor onderhoud in de komende jaren. Spie-en kan in de toekomst blijven helpen om dit soort projecten te realiseren, maar de eigen bijdrage voor de projecten zullen steeds groter moeten worden in de komende 10 jaar en uiteindelijk volledig door de boeren zelf moeten worden gefinancieerd. Uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk wordt door de meeropbrengst van het land zonder dat er grote offers voor gebracht moeten worden.

Financieel: De financien die nodig zijn afbouwen. Wel zal Spie-en helpen bij de uitvoering van de projecten.

Cambodja kent twee seizoenen: het droge en het regenseizoen. In het droge seizoen (van januari tot mei) valt er geen regen en is de grond kurkdroog. In het regenseizoen regent het regelmatig en vallen er grote hoeveelheden water.

Maar in sommige gebieden is het mogelijk om het regenwater op te vangen in grote reservoirs om het in het droge seizoen via sluizen, kanalen en slootjes naar de rijstvelden te laten vloeien. Boeren kunnen nu het hele jaar door rijst of groente verbouwen.

In het verleden heeft Spie-en meerdere van deze grote reservoirs aangelegd en dijken en sluizen gemaakt of gerepareerd. In deze gebieden staat de rijst, ook in het droge seizoen, prachtig te groeien.

Irrigatiekanalen en sluizen maken het mogelijk dat in het droge seizoen (van december tot mei) het water naar de achterliggende rijstvelden stroomt. Een groot gebied kan op deze manier worden bevloeid. Er kan nu meerdere keren per jaar rijst en groente worden verbouwd. Dit geeft in een arm gebied een enorme impuls aan de economie. In een groot waterreservoir kan ook gevist worden. Vis is in Cambodja (waar bijna geen melkproducten zijn) een belangrijke bron van eiwitten. Er worden excursies belegd voor boeren die in de leer gaan bij hun collega’s in gebieden waar eerder irrigatieprojecten zijn gerealiseerd. Zij leren daar welke groenten belangrijk zijn en op welke manier ze verbouwd kunnen worden.

Doordat de boeren nu ook in het droge seizoen hun land kunnen bewerken, hoeven ze niet naar de stad te trekken om daar werk te zoeken. Hierdoor wordt de verspreiding van het hiv-virus tegengegaan, wat weer als uitwerking heeft dat er minder aidspatiënten komen en dus ook minder weeskinderen.

Participatie van de doelgroep en duurzaamheid

In alle gevallen levert Spie-en alleen de materialen. Het dorp kiest o.l.v. het dorpshoofd een dijkbewakingscommissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de projecten. Dorpsbewoners helpen zelf mee met het graafwerk van de kleinere kanalen, het plaatsen van duikers, het beplanten van de dijkwanden en het maken en storten van beton voor de sluizen. Hierdoor worden de kosten aanzienlijk beperkt. Maar wat belangrijker is, is dat men zich dan meer betrokken en dus meer verantwoordelijk voelt bij het project. De dijkbewakingscommissie  die democratisch door de dorpelingen wordt gekozen, bepaalt wanneer de sluizen open gaan en weer dicht. Ook is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijken en sluizen. Zij bewaken de dijken, en controleren de sluizen. Zij roepen de dorpelingen bij elkaar om de dijkwanden te beplanten met struiken, zodat er minder erosie zal zijn. Als een dijk beschadigd is door hevige regenval moeten zij samen de dijk herstellen. Ook als er een overstroming dreigt, roept deze commissie de dorpelingen bijeen om de dijk met zandzakken te verstevigen. Tijdens werkbezoeken bekijken en controleren wij de voltooide projecten. Dit stimuleert de dorpelingen om goed voor hun dijken en sluizen te zorgen. Zij zijn immers van levensbelang voor hen!

Eigen bijdrage

Sinds 2015 moeten boeren voor we beginnen met het project, een eigen bijdrage op tafel leggen. We zijn begonnen met 3%. In 2016 is dit percentage verhoogd naar 10% en in 2017 naar 12%. Inmiddels is besloten om in 2018 de boeren een eigen bijdrage van 15% te laten betalen. In 2020 moeten de boeren 20% eigen bijdrage afdragen voor we met de realisatie van het project beginnen.

Irrigatie project van 24KM aan kanalen en 7 sluizen.

Afas heeft dit project gesponsord. Het geeft aan een gebied van meer dan 4000ha een extra oogst ieder jaar.

Pin It on Pinterest