Scholenbouw

Er is in Cambodja nog steeds een groot tekort aan scholen. Pol Pot heeft tijdens zijn bewind alle leerkrachten omgebracht en ook de schoolboeken en leermiddelen verbrand. Toen er begin jaren ’90 kon worden begonnen met de wederopbouw van het land, was één van de belangrijkste doelen dan ook het opstarten van het onderwijs. Schoolgebouwen waren vervallen en er moesten leerkrachten worden opgeleid. Ook was er een groot tekort aan schoolboeken. De regering bouwt jaarlijks 10 scholen en dat is niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Omdat het onderwijs ontzettend belangrijk is in een land in opbouw, was dit één van de eerste projecten van Spie-en. Zoals Confucius al zei: Als je een jaar vooruit wilt kijken, plant rijst. Kijk je tien jaar vooruit, plant bomen. Als je honderd jaar vooruit wilt kijken, onderwijs de kinderen.

Plannen 2016-2025

Onderwijs is enorm belangrijk in Cambodja. Er zijn nog steeds te weinig scholen en te grote klassen. Vooral jonge kinderen blijven daardoor thuis. We moeten scholen blijven bouwen daar waar de situatie nijpend is. Een goed schoolgebouw is het begin voor beter onderwijs. Goed onderwijs is heel belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van kinderen.

Financieel: Financiële middelen zullen nodig blijven in de toekomst, maar ook de ouders zelf moeten worden gemotiveerd om hun steentje bij te dragen.  Ook moet een eigen bijdrage worden ingevoerd voor onderhoud van de gebouwen.

Na 2025:We zullen de overheid er steeds weer op wijzen dat ook zij hogere prioriteit geven aan het onderwijs. Het risico is groot dat ze niets ondernemen zolang wij de scholen bouwen. Dus de reden waarom we scholen bouwen kritisch herzien.

Werkwijze Spie-en: Als er ergens een nieuwe school nodig is kiezen de dorpelingen een bouwcommissie die, in overleg met de dorpshoofden, communeleiders, het districtshoofd en de schoolcommissie een verzoek indient bij het bestuur van Spie-en. Spie-en komt kijken en overlegt met de bevolking over de voorwaarden: Spie-en levert alleen de materialen, het dorp bouwt de school o.l.v. een aannemer. De kosten van het arbeidsloon voor de bouwlieden moeten door de dorpelingen worden bijeengebracht. Een schoolgebouw bestaat meestal uit zes leslokalen. In elke klas zitten vaak meer dan 50 leerlingen. Dat komt omdat er nog niet genoeg schoolgebouwen zijn. In sommige gebieden gaan de leerlingen in ploegen naar school: een groep ’s morgens en een groep ’s middags. Op deze manier kan het schoolgebouw dubbel dienst doen. Ook een toiletgebouw hoort bij het schoolgebouw, evenals speeltoestellen voor de kinderen, zoals een wip, schommels en een glijbaan. Als de school klaar is, volgt er een feestelijke opening, in het bijzijn van een provinciale of regeringsfunctio­naris. De school blijft van begin tot eind het project van de dorpsbewoners o.l.v. de bouwcommissie. De regering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerkrachten.

Meubilair
Ook geven we bij een nieuwe school nieuw schoolmeubilair, bankjes voor de leerlingen, een tafel en een stoel voor de leerkracht, en ook nieuwe schoolborden. Ook plaatsen we in elk klaslokaal een waterfilter, zodat de leerlingen schoon water kunnen drinken tijdens de lessen.

Speeltoestellen
Kinderen horen te spelen. Daarom geven we ook speeltoestellen bij een nieuwe school, een wip, een glijbaan en schommels.

Toiletten
Meestal bouwen we ook een toiletgebouw. Dit is onmisbaar bij een school.

Pin It on Pinterest