Silvia van Wilde Ganzen heeft vandaag een bezoek gebracht aan Spien. Ze heeft een aantal projecten in Takeo bezocht.

We zijn samen met haar ’s morgens om 7 uur vertrokken en waren rond 10 uur op onze eerste bestemming. Een kanaal van 2500 meter die veel boeren gelegenheid geeft om het overtollige water af te voeren en wanneer nodig op te vangen voor later gebruik.

Ook hebben we met een nieuwe school in Tramkak bezocht. Deze secondary school heeft te weinig lokalen voor de 1200 studenten. Nu de nieuwe school van 6 extra klassen klaar is, is het gemiddelde aantal leerlingen per lokaal nog 54. Maar ze zijn er heel blij mee.

Beide projecten zijn samen gerealiseerd met SSCR en Wilde Ganzen en een derde deel met donaties van De Brug.

Pin It on Pinterest