Microkredieten

Al in de beginjaren van het werk van Stichting De Brug kwam het idee op om mensen te helpen uit de armoede te komen, door hen een lening te geven. Met deze lening konden ze dan wat materiaal aanschaffen om daarmee een klein bedrijfje op te starten en zo te voorzien in hun levensbehoefte. Maar telkens liep dit mis. Vaak doordat er in de familie ziekte of overlijden was, waardoor ze financieel moesten bijspringen. En wie bezittingen heeft verkoopt die en helpt daarmee de familie. In de meeste gevallen zijn deze projecten op een fiasco uitgelopen.

Begin 2012 kwam de vraag naar het verstrekken van microkredieten opnieuw naar voren. En na overleg heeft Spie-en besloten om het opnieuw te proberen. Ditmaal is er een netwerk van vrijwilligers die hun werkgebied goed kennen en weten wie er hiervoor het beste in aanmerking zou kunnen komen. Door de persoonlijke begeleiding van een vrijwilliger is het een groot succes geworden. In 2015 hebben we aan meer dan 700 mensen een lening kunnen verstrekken. Van deze leningen waren er maar 10 die de lening niet op tijd konden terug betalen.

Plannen 2019-2025

Microkredieten zijn in de afgelopen paar jaar erg succesvol gebleken. Doch het is niet legaal dat Spien leningen verstrekt zonder dat zij daar de juiste kennis en staf voor in huis heeft. Daarom is besloten om vanaf 2019 alleen maar kredieten te verstrekken zonder dat daarvoor rente wordt gevraagd. Elke client zal na een persoonlijk gesprek worden beoordeeld of het zinvol is dat men een lening krijgt of niet.  Er moet een duidelijke reden zijn dat men door middel van een lening een beter voorzicht heeft om zelf een inkomen te genereren. Het aantal leningen zal drastich dalen, maar de kwaliteit en het succes zal toenemen.

De leningen variëren van $ 100 tot maximaal $ 500. Ze moeten normaal in 10 maanden worden terugbetaald. Er wordt geen rente berekend.  Met deze leningen kunnen mensen een klein bedrijfje beginnen. Te denken valt aan het bereiden van allerlei soort voedsel, het kopen van voedsel op de markt en weer doorverkopen in de dorpen, het fokken van kippen, eenden of zelfs varkens, het vlechten van matjes of weven van kramars, etc. Het geeft mensen weer hun waardigheid terug. Ze betalen de lening terug en kunnen nu zelf voor hun gezin zorgen. In sommige gevallen vragen ze een tweede lening, zodat ze hun bedrijfje uit kunnen breiden. Op deze manier worden mensen onafhankelijk van hulp. Ook aidspatiënten die uit het Spie-en programma gaan omdat ze opknappen kunnen een lening krijgen. Verder ook jongeren die een beroepsopleiding van Spie-en met goed gevolg hebben afgerond krijgen een lening. In dit geval is het maximum bedrag $ 2.000. Zij betalen dit terug in twee jaar tijd.

Pin It on Pinterest