Microkredieten

Al in de beginjaren van het werk van Stichting De Brug kwam het idee op om mensen te helpen uit de armoede te komen, door hen een lening te geven. Met deze lening konden ze dan wat materiaal aanschaffen om daarmee een klein bedrijfje op te starten en zo te voorzien in hun levensbehoefte. Maar telkens liep dit mis. Vaak doordat er in de familie ziekte of overlijden was, waardoor ze financieel moesten bijspringen. En wie bezittingen heeft verkoopt die en helpt daarmee de familie. In de meeste gevallen zijn deze projecten op een fiasco uitgelopen.
Begin 2012 kwam de vraag naar het verstrekken van microkredieten opnieuw naar voren. En na overleg heeft Spie-en besloten om het opnieuw te proberen. Ditmaal is er een netwerk van vrijwilligers die hun werkgebied goed kennen en weten wie er hiervoor het beste in aanmerking zou kunnen komen. Door de persoonlijke begeleiding van een vrijwilliger is het een groot succes geworden. In 2015 hebben we aan meer dan 700 mensen een lening kunnen verstrekken. Van deze leningen waren er maar 10 die de lening niet op tijd konden terug betalen.
Plannen 2016-2025
Microkredieten zijn in de afgelopen paar jaar erg succesvol gebleken. Honderden gezinnen kregen een beter bestaan. Hoewel we hiermee niet altijd de allerarmsten bereiken geeft het wel aan veel arme mensen een impuls om een beter bestaan op te bouwen.  De begeleiding van vrijwilligers hierbij is van essentieel belang.
Financieel: De financiele middelen die hiervoor nodig zijn, zijn minimaal. Het is echter nodig om een kapitaal op te bouwen dat kan worden ingezet om de kredieten te kunnen blijven verstrekken. Dit kapitaal kan keer op keer worden gebruikt. De kosten voor de vrijwilligers kunnen worden gedeeld met andere projecten, zoals zorg voor zieken en wezen, beroepsopleidingen, voorlichting, etc.
Na 2025: In de loop van de komende 10 jaar flink uitbreiden.  Wanneer er een flink kapitaal is opgebouwd, kan Spie-en jaren zelfstandig dit belangrijke werk voortzetten. De Spie-en staf en bestuursleden zullen moeten worden getraind in het uitvoeren en beheren, vooral als het aantal en de hoogte van de microkredieten toeneemt.
De leningen variëren van $ 100 tot maximaal $ 500. Ze moeten in vijf maanden worden terugbetaald met een rente van 1% per maand. Met deze leningen kunnen mensen een klein bedrijfje beginnen. Te denken valt aan het bereiden van allerlei soort voedsel, het kopen van voedsel op de markt en weer doorverkopen in de dorpen, het fokken van kippen, eenden of zelfs varkens, het vlechten van matjes of weven van kramars, etc. Het geeft mensen weer hun waardigheid terug. Ze betalen de lening terug en kunnen nu zelf voor hun gezin zorgen. In sommige gevallen vragen ze een tweede lening, zodat ze hun bedrijfje uit kunnen breiden. Op deze manier worden mensen onafhankelijk van hulp. Ook aidspatiënten die uit het Spie-en programma gaan omdat ze opknappen kunnen een lening krijgen. Verder ook jongeren die een beroepsopleiding van Spie-en met goed gevolg hebben afgerond krijgen een lening. In dit geval is het maximum bedrag $ 2.000. Zij betalen dit terug in twee jaar tijd.

Pin It on Pinterest