Organisatiewijziging per 1-1-2020

Stichting De Brug gaat een organisatiewijziging doorvoeren in Cambodja. Dit is nodig omdat we in Cambodja een stap willen maken om beter te kunnen inspelen op wat nodig is voor de toekomst. Ook de directie (Frits en Beja Weitkamp) heeft aangegeven om op termijn te willen stoppen. Om dit allemaal vorm te geven zijn er meerdere gesprekken gevoerd met het huidige Spien bestuur door de Nederlandse directie en het bestuur van De Brug. Daarna is besloten dat het hele Cambodjaanse bestuur (8 leden) aftreedt en het bestuur in Nederland zal optreden als bestuur voor zowel Spien in Cambodja als De Brug in Nederland.

Gerjan LennipsAls directeur is benoemd Gerjan Lennips (27 jaar). Hij zal direct rapporteren aan het bestuur in Nederland. In plaats van het oude bestuur in Cambodja hebben we een adviesraad ingesteld. Hierin nemen minimaal 3 Cambodjanen zitting die op dit moment niet verbonden zijn met Spien. Deze personen zijn goed opgeleide mannen/vrouwen die goed Engels spreken en kennis hebben van de Cambodjaanse cultuur en ontwikkelingshulp.  Deze raad heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar moet worden gehoord bij elke wijziging in hulpverlening die de directeur voorstelt aan het bestuur.

Gerjan heeft bedrijfskunde gestudeerd en heeft een tweejarige Khmer taal- en cultuurstudie achter de rug. Hij woont permanent in Phnom Penh. In diezelfde tijd heeft hij zich nuttig gemaakt om meer te leren van de cultuur en het ontwikkelingswerk in de vorm van een stage.

Dhr. Heang Koy zal verantwoordelijk blijven voor de operationele zaken in Kampong Cham en Dhr. Touch Soeurn voor de provincie Takeo. De overige oud bestuursleden zullen hun operationele taken blijven uitvoeren als voorheen. De staf zal worden gereorganiseerd. Dhr. Heang Kuong zal Spien verlaten. Hij was sinds 2002 in dienst van Spien als staf.

Frits en Beja Weitkamp zullen als Nederlandse directie nog een aantal jaren Gerjan ondersteunen. Op deze manier hopen we een flinke stap te kunnen maken in de richting van zelfstandigheid.

We hopen met deze ontwikkelingen dat de organisatie in Cambodja klaar is voor de nieuwe fase van hulpverlening. De aidsproblematiek ligt grotendeels achter ons, maar nog steeds is er veel aandacht nodig voor groepen mensen die buiten de boot vallen. Door meer onderzoek te doen hopen we de juiste manier van hulpverlening te kunnen bieden.

Wij zeggen dank aan alle donateurs die dit werk in de afgelopen jaren mogelijk maakten. We hopen dat u ook in de komende tijd ons blijft ondersteunen met woord, daad en gebed.

Bestuur Stichting De Brug

Voorzitter, Gerrit Bril

 

 

 

 

Pin It on Pinterest