Veel nieuws waaronder:

Uitreiking dr. Diny Award 2019

Aan het einde van ons werkbezoek hield Spien haar jaarlijkse driedaagse teamretreat. Op de laatste avond werd de dr. Diny Award uitgereikt aan mevrouw Sok Yeng, een Spien vrijwilligster en aan dr. Sun, bestuurslid van Spien. Deze onderscheiding, ter nagedachtenis aan Diny van Bruggen, de oprichtster van Stichting De Brug, is voor Spien medewerkers die zich op hun gebied bijzonder hebben ingezet voor het werk voor de armen. Beiden waren heel verrast dat zij deze bijzondere waardering voor hun werk in ontvangst mochten nemen.:

Hier kun u de hele brief lezen Nieuwsbrief 89

Pin It on Pinterest