De nieuwsbrief van Stichting De Brug van juni maakt melding van veranderingen in het bestuur en de directie.  Door een misverstand klopt die tekst niet helemaal en het lijkt goed om daar even melding van te maken.

Gerrit Laan treedt niet terug als bestuurslid per 1 juli, maar aan het eind van dit jaar en blijft een paar jaar beschikbaar als adviseur.
Wim Jol heeft inderdaad per 1 juli de voorzittershamer overgedragen aan Rens Reedeker, maar neemt nog geen afscheid. Hij blijft tot uiterlijk eind 2017 aan als bestuurslid. Henk Dorgelo is inderdaad per 1 juli benoemd als bestuurslid.

Tenslotte  moest Heidi Drayer, die begonnen was met ondersteuning van de directie en als notuliste van de bestuursvergaderingen, helaas alweer afscheid nemen. Daar is nu dus weer een vacature. Wij hopen dat daar weer snel in kan worden voorzien en maken van deze gelegenheid gebruik op een oproep te doen.

Als u iemand weet voor deze vacature, wil het dan melden aan onze directie, Beja en Frits Weitkamp (0523-272070 of via info@stichtingdebrug.nl)

Namens het bestuur,
oktober 2015
Rens Reedeker, voorzitter

Pin It on Pinterest