Wedstrijd voor basisscholen

Hallo jongens en meisjes,

In 2017 viert Stichting de Brug haar 25-jarig jubileum. Dat willen we ook vieren met  acties voor basisscholen. Leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in deze acties en misschien overwegen om mee te doen met een of meer van deze acties.

In deze folder willen we uitleggen hoe de actie “Brug bouwen” werkt.

Algemeen:

Het doel van deze actie is om kinderen bekend te maken met het werk van Stichting de Brug, door mee te doen aan een actie, waarbij informatie van de website van de stichting gehaald kan worden.

De actie wordt door jullie met de hele groep uitgevoerd.

Deelname is onbeperkt, dus alle groepen mogen meedoen.

Inhoud van de actie:

De opdracht bestaat uit een aantal onderdelen.

Jullie beginnen met het maken van een plan en een tekening hoe de brug er uit moet zien. Vervolgens bouwen jullie de brug en testen of deze voldoet aan de voorwaarden. Van het hele bouwproces en het resultaat maken jullie een film van maximaal 5 minuten en sturen die in. De winnende film wordt geplaatst op de website van Stichting de Brug en vertoond op het jubileumcongres op 11 mei 2017 in Leusden, waar een vertegenwoordiging van de winnende groep bij aanwezig is. De winnende brug zal daar te zien zijn en de prijs zal daar ook worden uitgereikt.

De brug moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De brug heeft een overspanning van minimaal 100 cm.
  • De brug is minimaal 30 cm breed.
  • De brug moet in het midden 2 kg kunnen dragen.
  • Alle soorten bruggen, bijvoorbeeld hangbrug of hefbrug zijn toegestaan.
  • Maak gebruik van materialen die niet zo voor de hand liggen en die zo veel mogelijk een link hebben met Cambodja.

Een deskundige jury, bestaande uit leden van de directie en het bestuur van Stichting de Brug in Nederland en Cambodja, beoordelen het resultaat op 5 criteria:

  1. De originaliteit van het plan.
  2. De originaliteit van de gebruikte materialen.
  3. De film.
  4. De link met Cambodja.
  5. Het gewicht van de brug (moet in de film getoond worden).

Doe je best en maak er wat moois van.

De winnende groep wint als prijs een schoolreis met een bezoek aan het AFAS stadion  van AZ in Alkmaar.

Tijdpad van de actie:

Willen jullie meedoen, meld je dan voor 30 september 2016 aan op het mailadres jubileumacties@stichtingdebrug.nl onder vermelding van aanmelding Brug bouwen.

Uiterlijk 31 december 2016 moet het plan klaar zijn en per mail ingeleverd worden op  jubileumacties@stichtingdebrug.nl

Uiterlijk 31 maart 2017 moeten de brug en de film klaar zijn. De film moet worden ingeleverd per mail naar jubileumacties@stichtingdebrug.nl

11 mei 2017 is de prijsuitreiking op ons jubileumcongres in Leusden.

Wat kunnen jullie nog meer doen:

Je kunt als school ook een projectweek houden over Cambodja. Je kunt dan meedoen aan alle drie de acties en op onze website staan ter ondersteuning voor de verschillende groepen lespakketten. Klik hier voor op www.stichtingdebrug.nl/lespakket

Onze stichting is afhankelijk van giften. We zouden het erg fijn vinden als er naast deze acties ook financiële acties gehouden kunnen worden waarbij de opbrengst bestemd wordt voor ons werk in Cambodja.

Mocht jullie daar verdere hulp bij nodig helpen, wij willen best ondersteunen.
Stuur dan een email naar jubileumacties@stichtingdebrug.nl

Bekijk onderstaande video :

 

Pin It on Pinterest